Scholengroep IJsselrijk


De school gaat uit van IJsselrijk, voorheen de Nederlands
Gereformeerde Schoolvereniging voor Kampen, IJsselmuiden en
omstreken. De vereniging heeft een bestuur en een Raad van Toezicht
(RvT) Het bestuur is op school de eindverantwoordelijke instantie en
de RvT houdt hierop toezicht.

Meer informatie