Welkom bij basisschool De Fontein

Sinds 7 april is onze nieuwe website online. In de komende tijd vullen wij deze website verder aan.

Aanmelden
Onze school heet ‘De Fontein’, School met de Bijbel. Een fontein spuit water. In de Bijbel staat dat God de Bron is en ons Levend Water wil geven. Uit die Bron willen wij putten. Op De Fontein gaan we samen lerend op weg.
Onze visie
Vertrouwen
Veiligheid
Verantwoordelijkheid

Dit zijn onze kernwaarden. Wij willen een sprankelende, frisse en bruisende school zijn, waar iedereen zich als een vis in het water voelt. Op De Fontein werken we volgens de principes van PBS.

God vraagt van ons om Hem, onze naaste en onszelf lief te hebben. Wij vinden het belangrijk dat de kinderen liefdevol omgaan met elkaar en plezier hebben in en om school.
Thematisch werken met IPC
Op de middagen werken we vanuit een thema aan de zaak, -en cultuurvakken. Met IPC (International Primary Curriculum) leren de kinderen 21e eeuwse vaardigheden zoals creatief denken, onderzoeken, digitale vaardigheden en samenwerken. Leren wordt een belevenis!
Kindcentrum
Per 1 september 2021 zijn wij gestart met een BSO op maandag, dinsdag en donderdag van 14.00-18.00 uur.

VSO bieden we voorlopig alleen aan op de maandag van 7.30-8.30 uur.

De peuteropvang wordt voorlopig van maandag t/m donderdag aangeboden van 8.30-12.30 uur (minimale afname 2 dagdelen). 


Via onderstaande link kunt u zich aanmelden en wordt er contact met u opgenomen.
https://www.ijsselrijk.nl/Home/Kindcentrum-IJsselrijk