IPC


De zaakvakken (zoals geschiedenis, natuur, aardrijkskunde) en
creatieve vakken (zoals muziek, drama, tekenen, handvaardigheid)
zijn verwerkt in verschillende thema’s. We werken door de hele
school met het ‘International Primary Curriculum’ (IPC). Binnen de
thema’s die wij elk schooljaar uitzoeken, komen de verschillende
vakken allemaal aan bod. Voorafgaand aan elk thema stelt de
leerkracht doelen op. Het thema start met een activiteit waarbij
leerlingen worden uitgedaagd zelf met ideeën en doelen te komen.
Vervolgens wordt er gedurende het thema gewerkt aan deze doelen
van leerkracht en leerling. Hierbij komen aspecten als samenwerken,
computervaardigheden en onderzoeksvaardigheden aan bod. Elk
thema wordt afgesloten met een presentatie van wat er geleerd
en gemaakt is. Bij sommige thema’s worden hierbij ook de ouders
uitgenodigd. U kunt meer lezen over IPC op de website van IPC-Nederland.