De Plusgroep


De Fontein mag zich een zogenaamde kwadraatschool noemen. Extra
aandacht voor meer- en hoogbegaafde leerlingen is geen luxe, maar
noodzaak. Streven naar het beste voor ieder kind betekent dat we
ook begaafde leerlingen een passend aanbod bieden. Juf Tabitha en
juf Wilmy hebben zich gespecialiseerd in begaafdheid en hebben
de expertise op dit vlak. Om passend onderwijs te bieden aan deze
groep leerlingen zijn er meer mogelijkheden binnen onze school. Dit
is maatwerk waarbij ouders betrokken worden. Leerlingen kunnen
bijvoorbeeld versnellen (een groep overslaan), de leerstof kan
‘ingedikt’ worden (compacten) en er kan leerstof aangeboden worden
uit één of meer hogere groepen. Ook is er de mogelijkheid om de
leerstof te verrijken. Een aantal leerlingen neemt deel aan de plusklas
op woensdagmorgen die geleid wordt door juf Tabitha en juf Wilmy.
Juf Tabitha schoolt ook de andere leerkrachten, zodat leerkrachten in
de eigen klas de leerlingen die meer aankunnen goed aanbod kunnen
geven. De school heeft een beleidsplan (hoog)begaafdheid.